Faktaa jutusta

HARRASTEAKATEMIA

·  Syksyllä 2004 Pyhäjärvellä aloitti toimintansa
   Pyhäjärven lukion ja Kalajokilaakson
   ammattioppilaitoksen Pyhäjärven toimipaikan
   yhteydessä Harrasteakatemia.

·  Harrasteakatemia antaa mahdollisuuden yhdistää
   opiskeleminen ja tavoitteellinen harrastaminen
   mielekkäästi siten, että molemmat tukevat toisiaan.

·  Erikoistumisvaihtoehtoina Harrasteakatemiassa ovat tällä hetkellä: jääkiekko, hiihto, bänditoiminta sekä nykytanssi

·  Valitun erikoistumisaineen opiskelu tapahtuu lukion ja
   yhteistoiminta-aikoina, siten että pakollisia kursseja ei ole valitun aineen kanssa päällekkäin.

·  Harrasteakatemiassa mukana olevat opiskelijat
   muodostavat oman ryhmänsä vain oman
   erikoistumisaineensa oppitunneilla, muita aineita he
   opiskelevat normaalisti.

·  Jokaisella erikoistumisaineella on oma, korkean
   ammattitaidon omaava opettaja/valmentaja.

·  Erikoistumisaineet ovat osa arvosteltavaa tutkintoa,
   opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa
   erikoistumisopintojen kautta lukiossa 10 kurssia.

·  Erikoistumisaineen opiskeleminen on opiskelijalle
   ilmaista.

·  Hakeminen Harrasteakatemiaan tapahtuu erillisen
   hakuprosessin mukaan.